Ablativní rychlá pyrolýza


Prvním technologickým cílem projektu je vývoj a ověření ablativní rychlé pyrolýzy (Ablative Fast Pyrolysis – AFP), kterou bude, na rozdíl od jiných rychlých pyrolýzních technologií, možné provozovat mobilně, tedy přímo na polích či mezích. Díky eliminaci nákladů na dopravu biomasy tak AFP technologie poskytne bio-olej o výrazně nižší ceně než alternativní technologie.
Vedle mobility AFP jednotky přispěje k hospodárnosti technologie inovace na bázi frakcionované kondenzace a/nebo in-line katalýzy, které také povedou ke zlepšení vlastností výsledného bio-oleje a tedy usnadnění jeho následného zušlechtění.
Vývoj a ověřování AFP technologie v průmyslově relevantním prostředí bude provádět Fraunhofer.
European Commission  Tento projekt je financován z prostředků výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 727463.

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can click more. more