Elektrochemické zpracování vodíku

Vodík, který je v rafinériích používaný pro reakce probíhající při mírném hydrogenačním zpracování (mild-HDT), je obvykle produkován z fosilních zdrojů (převážně parním reformingem zemního plynu). Na potřebný reakční tlak je pak vodík stlačen málo spolehlivými mechanickými kompresory. Odpadní plyny z hydrogenačního zpracování, které obsahují až 70 % cenného vodíku, jsou obvykle spalovány jen za účelem získání tepla.

BioMates v CERTHu vyvíjí infrastrukturu pro výrobu obnovitelného vodíku, která je integrovatelná k reaktoru, ve kterém probíhá hydrogenační zpracování. Vyvíjená infrastruktura zahrnuje:

  1. Solární vodní elektrolyzér pro výrobu čistého vodíku.
  2. Elektrochemický kompresor vodíku (vývoj provádí HyET) pro uskladnění vodíku před jeho nástřikem do mild-HDT reaktoru.
  3. Elektrochemický separátor vodíku pro recyklaci nezreagovaného vodíku z odpadního plynu.

Tyto inovace pomohou snížit uhlíkovou stopu výrobního řetězce vodíku, a to jak přímo, tak poklesem spotřeby energie, který může vést i k dosažení energetické soběstačnosti.

Electrochemical H2 production, compression & recycling

              a) Schéma pracovního principu elektrochemické komprese a čištění/separace vodíku
              b) Vodíkový kompresor/separátor, který neobsahuje žádné pohyblivé části

European Commission  Tento projekt je financován z prostředků výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 727463.

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can click more. more