Společenské cíle

Společenské přínosy ve srovnání s fosilními palivy spočívající v revitalizaci zemědělských oblastí, která je umožněná využitím rostlinných odpadů a nových zemědělských (nepotravinářských/nekrmných) plodin, vznikem místní přidané hodnoty a vznikem nových pracovních pozic umožněných decentralizovanou AFP a recyklací biomasy v zemědělských oblastech, a stabilizaci ropných rafinerií dosažené prostřednictvím nových hospodárných a udržitelných technologií.

Společenské přínosy ve srovnání s konvenčními biopalivy prostřednictvím bezrizikového využití, distribuce a skladování meziproduktů BioMates, které jsou plně kompatibilní s konvenčními spalovacími motory, a které mají minimální dopad na nepřímou změnu ve využití půdy (ILUC).

European Commission  Tento projekt je financován z prostředků výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 727463.

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can click more. more