Over het project

Het BioMates project streeft naar het combineren van innovatieve technologieën voor het omzetten van biomassa van de tweede generatie voor een kosteneffectieve productie van biogebaseerde tussenproducten (BioMates), die verder opgewaardeerd kunnen worden in bestaande olieraffinaderijen als hernieuwbare en betrouwbare invoeding. Deze aanpak zal zorgen voor minimalisering van de vereisten voor fossiele energie en daarmee operationele kosten. Verder zorgt het voor de minimalisering van kapitaaluitgaven omdat het gedeeltelijk draait op de onderliggende conversiecapaciteit van de raffinaderij, en zorgt voor een verhoogde bio-inhoud van het eindproduct, de transportbrandstoffen.

BioMates Procédé

Het BioMates proces omvat innovatieve biomassa omzettingstechnologieën zonder het gebruik van menselijk voedsel danwel dierlijk voer. Deze omzettingstechnologien zijn op ablatie gebaseerde snelle pyrolyse (ablative fast pyrolysis,AFP) en enkelstaps milde katalytische waterstofbewerking (single stage mild catalytic hydroprocessing (mild-HDT) als hoofdproces. Snelle pyrolyse samen met de in-lijn katalyse en het precies afstemmen van de BioMates eigenschappen zijn toegevoegde innovatieve stappen om het rendement te verhogen voor zowel het omzetten van biomassa, als de kosten van de BioMates-technologieën, de betrouwbaarheid en het concurrentievermogen. Met het opnemen van zowel elektrochemische waterstofcompressie als state-of-the-art duurzame waterstofproductie en optimale energie-integratie, leidt dit tot een duurzame technische aanpak voor verduurzaming en een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.                                      


De voorgestelde technologie biedt een oplossing voor het effectief omzetten van het residu van planten die niet gebruikt worden in de voedsel- of voerbereiding, ook wel tweede generatie (stro en in korte cycli oogstbare gewassen zoals miscanthus) biomassa genoemd, in biogebaseerde tussenproducten met een hoge kwaliteit. Deze tussenproducten hebben compatibele eigenschappen vergeleken met traditionele raffinage installaties, hiermee kan het product direct en zonder risico geïntegreerd worden met iedere raffinaderij voor het produceren van hybride brandstoffen.

Met ondersteuning van de Europese Commissie

De huidige strategie voor een veerkrachtige Europese energie-unie vergt energieveiligheid en -solidariteit, een gedecarboniseerde economie en een volledig geïntegreerde en competitieve pan-Europese energiemarkt, welke de intentie moet hebben om de ambitieuze energie- en klimaatdoelen voor de jaren 2020 en 2030 (COM(2014)15 final, COM(2015)80 final) te halen. Om dit doel te halen ondersteunt de Europese commissie het BioMates project met een subsidie van 5,9 miljoen euro via het Horizon 2020-programma om het technologische en innovatieve doel te valideren, samen met de doelen van het subsidietraject LCE-08-2016-2017. De BioMates aanpak voor het decarboniseren van transportbrandstoffen zal worden gedemonstreerd met testinstallaties in industrieel relevante omgevingen (“Technology Readiness Level” 5). Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een geïntegreerd en door duurzaamheid gedreven business case die zowel commerciële als sociale exploitatiestrategieën omvat.

De inhoud van deze website laat alleen de mening zien van de auteur. De Europese commissie en de het uitvoeringsagentschap voor innovatie en netwerken (Innovation and Networks Executive Agency,INEA), de vertegenwoordiger van de Europese commissie wat betreft dit project, zijn niet verantwoordelijk voor enig gebruik van deze informatie die deze inhoud bevat.

European Commission  Dit project is gefinancierd door het onderzoek- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomstnummer 727463

This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you. If you continue to use this site we will assume that you are happy with this. If you want to use the sites without cookies or would like to know more, you can click more. more